Drugs interact with warfarin, adapted from MicroMedex. (Updating)

Level
Generic
Trade Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
1 Abciximab Reopro G . F R Y
2 Acarbose . U . P D Y
2 Acemetacin . E . P D Y
CC1
17 Alkylated testostero . . Steroid, anabo lic . .
Y
CC 6 Mercaptopurine . . Oncology, alkylate . .
.
Y
2
Acetominaphen Tylenol, Panadol, Tem pra F Analgesic G D.
Y
2 Alclofenac . E . P D Y
2 Alcohol . F Alcohol F D
Y
Y
2
Allopurinol Zyloprim, Purinol U Gout Rx P D
Y
1 Alteplase Activase G . F R Y
2
Aminoglutethimide Cytraden F Steroid Rx F D
Y
CC2
Aminoglycosides

Amikacin(Amikin), Gentamycin (Geramycin) Kanamycin( Kantrex), Netimycin( Netromycin), Spectinomycin(Trobycin) Streptomycin, Tobramycin(Nebcin)

. Antibiotic . .  
.
Y
CC
Aminosalicylic acid Paser . . . .
Y
2
Amiodarone Cordarone, Pacerone F Antiarrhythmic E D
Y
2 Amitriptyline . A,F . F D Y
2
Amobarbital . F Barbiturate E D
.
Y
2 Amoxapine . A,F . F D Y
2 Amprenavir . F . P D Y
0 Antacid . . . . .
2 Apazone . D . P D Y
2 Aprobarbital . F . G D Y
2 Argatroban . M . P D Y
0 Ascorbic acid . . . . .
1 Aspirin, ASA Anacin, Ascriptin, Alka-Seltzer, Allerest, Aspergum, Bromo-Seltzer, Bufferin, Congestin, Coricidin, Cough/cold remedies, Darvon compound, Dristan E aspirin, Ecotrin, Empirin compound, Excedrin, Fiorinol, Fizrin, Nytol, Pepto-Bismol, Percodan, Sominex, Vanquish, Zactrin, Zorprin, others. D,F Analgesic E D  
Y
0 Atorvastatin . . . . .
2 Azathioprine Imuran A,F Immunosuppres sion P D
.
Y
2 Azithromycin Zithromax F Antibiotic F D
Y
.
0 Benazepril . . . . .
2 Benoxaprofen . E . F D Y
2 Benzbromarone . F . G D Y
2 Bicalutamide . D . P D Y
2 Bismuth subsalicy late . D . F D Y
2 Bivalirudin . U . P D Y
1 Boldo . U . P D Y
2 Bosentan . F . F R Y
2 Bromfenac . E . P D Y
2 Bufexamac . E . P D Y
2 Butabarbital Butisol F Barbiturate E D
Y
2 Butalbital Fiorinal, (more) F Barbiturate G D
Y
.
Level of interaction: 1 = Strong, 2 = Moderate, 3 = Mild, CC = Need update, Mechanism of interaction: A = Absorbtion, B = Clearance, C = Induction, D = PB replacement, E = Platelet aggregation, F = Metabolism alteration, G = Additive, H = Decrease synthesis, M = Miscellaneous, U = Unknown. Documentation E= Exellent, G = Good, F = Fair, P = Poor. . Onset of interaction ( R = Rapid, D = Delay}, Change Warfarin dosage change. Increase INR. Decrease INR

 

Level
Generic
Trade Name
Mecha- nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
2 Calcium channel blockers . G . P D Y
0 Candesartan . . .
1 Capecitabine Xeloda U . F D Y
2 Capsaicin E . F R Y
2
Carbarmazepine Tegatrol
F
Anticonvulsant F D
Y
2 Carprofen . E . P D Y
2 Castor oil . A . P Y
2 Cefamandole Mandol E,H Antibiotic F D
Y
2 Cefazolin Ancef, Kefzol H Antibiotic F D
Y
2 Cefoperazone Cefobid E,H Antibiotic F D
Y
2 Cefoperazone/ sulbactam . E . F D Y
2 Cefotetan Cefotan E,H Antibiotic P D
Y
CC Cefoxitin Mefoxin . Antibiotic .
Y
CC Ceftriaxone Rocephin . Antibiotic .
Y
2 Celecoxib Celebrex F Cox 2 inhibitor E D
Y
0 Cerivastatin . . .
CC2
Cephalosporins . . Antibiotic .
Y
3 Chamomile . G . P D Y
CC Chenodiol . . . .
Y
CC Chlopropamide Diabenese . Diabetic .
Y
2
Chloral hydrate Noctec
D
Hypnotic P R
Y
2
Chloramphenicol Chloromycetin
F
Antibiotic F D
Y
2 Chlordiazepoxide Libruim U Antianxiety P D
Y
2 Chlordiazepoxide / Amitriptyline . U . P D
0 Chlorothiazide . . .
2 Chloroguanide . U . P D Y
2 Chlorotrianisene . U . P D Y
2 Chlorpromazine . U . P D
? Chlorthalidone Hygroton . Diuretic P .
Y
2
Cholestyramine Questran
A
Lipid Rx G D
Y
0 Cilostazol . . .
2
Cimetidine Tagamet
F
Ulcer, H2 blocker E D
Y
2 Ciprofloxacin Cipro U Antibiotic P D
Y
2 Cisapride . U . P D Y
2 Clarithromycin . F . F D
2
Clofibrate .Astromid-S
U
Lipid Rx E D
Y
2 Clomipramine . A,F . F D Y
2 Clopidogrel . G . P D Y
2 Cloxacillin . U . P D Y
1 Coenzyme Q10 . Vit K2 . P D Y
0 Colestipol Cholestid
.
Lipid Rx .
2 Cotrimoxazole . D,F . G D Y
CC Contraceptives, oral . . Contraceptive . .
Y
CC Corticotropin . . Steroid, adreno .
Y
CC Cortisone . . Steroid, adreno .
.
Y
2 Curcumin . E . P D Y
CC Cyclophospha mide Cytoxan . Oncology .
Y
Y
0 Cycloserine . . .
2 Cyclosporine Sandimmune, Neoral U Immunosup pression P D
Y
.
Level of interaction: 1 = Strong, 2 = Moderate, 3 = Mild, CC = Need Update. Mechanism of interaction: A = Absorbtion, B = Clearance, C = Induction, D = PB replacement, E = Platelet aggregation, F = Metabolism alteration, G = Additive, H = Decrease synthesis, M = Miscellaneous, U = Unknown. Documentation E= Exellent, G = Good, F = Fair, P = Poor. . Onset of interaction ( R = Rapid, D = Delay}, Change Warfarin dosage change. Increase INR. Decrease INR

 

Level
Generic
Trade Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
2 Danaparoid E F R Y
2 Danazol Danocrine F OB/GYN G D Y
2 Danshen F F D Y
2 Delavirdine F P D Y
2 Demeclocycline U ? D Y
2 Desipramine F F D Y
CC Dextran . . Volume . .
Y
.
CC
Dextrothyroxin . . Thyroid . .
Y
.
2 Diazoxide Hyperstat
D
Antihyperten P R .
Y
.
2 Diclofenac Cytotec E P D Y
2
Dicloxacillin Dynapen
F
Antibiotic G D .
.
Y
CC Dicoumarol . . Anticoagulant . .
Y
.
2 Diethylstilbestrol U P D Y
3
Diflunisal Dolobid . NSAID . .
Y
.
.
Digoxin immune Fab Digibind . . . .
Y
.
0 Diphenhydramine
2 Dipyrone E P D Y
2 Dirithromycin P D Y
2
Disopyramide Norpace
U
Antiarrhythmic P D .
.
Y
2
Disulfiram Antabuse
F
Alcohol Rx F D .
Y
.
CC Doclofenac . . . . .
Y
.
0 Dofetilide
1 Dong Quai U P D Y
2 Dothiepin F F D Y
2 Doxepin A,F F D Y
2 Doxycycline Vibramycin, Doryx U Antibiotic P D .
Y
.
2 Droxicam E F D Y
2 Enoxacin     P D Y
CC1 Eptifibatide G P D Y
2
Erythromycin E-mycin, EES, Ilosone
F
Antibiotic F D .
Y
.
2 Erythromycin/ sulfisoxazole F F D Y
0 Esmolol
2 Estrogens U P D
2 Ethacrynic acid Edecrin D Diuretic P D .
Y
.
CC3
Ethanol . . Alcohol . .
Y
.
2
Ethchlorvynol Placidyl U . P D .
.
Y
2 Ethinyl Estradiol U P D Y Y
2 Etidronate U P D Y
2 Etodolac D,E F D
0 Etoposide . . Oncology . .
.
2
Etretinate Tegison U . P D .
.
Y
2 Evening Primrose Oil P R Y
2 Felbamate F P D Y
2 Fenbufen E F D
2 Fenofibrate U P D Y
2 Fenoprofen Nelfon E NSAID F D .
Y
.
1 Fenugreek U P D Y
2 Feverfew E P D Y
0 Fish Oil
2 Floctafenine E P D Y
2 Flosequinan U P D Y
CC Floxetine . . . .
Y
.
2
Fluconazole . F Antifungal G D .
Y
.
2 Flufenamic Acid E P D Y
2
Fluorouracil . F Oncology G D .
Y
.
2 Fluoxetine F F D Y
2 Fluoxymesterone U F D Y
2 Flurbiprofen E P D Y
2 Flutamide U P D Y
2 Fluvastatin U P D Y
2 Fluvoxamine Luvox F Antidepressant F D .
Y
.
2 Fosphenytoin D F D
0 Furosemide

 

Level
Generic
Brand Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
1 Garlic G F D Y
2 Gatifloxacin U P D Y
2 Gemcitabine F,H P R Y
2
Gemfibrozil Lopid D,F Lipid Rx P D .
Y
.
0 Gemifloxacin
2 Ginger G P R Y
1 Ginkgo G F D
2 Ginseng E P D
2
Glucagon . H . P D .
Y
.
2
Glutethimide .
F
. G D .
.
Y
CC Glipizide
.
Glyburide DiaBeta, Glynase, Micronase, Glucovance . Diabetic . .
Y
.
2 Green Tea P D Y
Grepafloxacin U P D Y
2
Griseofulvin . U Antifungal F D .
Y
.
.
CC Haloperidol Haldol . Antipsychotic . .
.
Y
2 Halothane Fluothane D . P R .
Y
.
2 Heparin . G Anticoagulant G R .
Y
.
2 Heptabarbital F G D Y
2 Hexobarbital F G D Y
2 Ibuprofen . E NSAID F D .
Y
.
2
Ifosfamide Ifex U Oncology, alka F D .
Y
.
2 Imipramine U F D
2 Indomethacin . E NSAID P D .
Y
.
2 Indoprofen E F D Y
2
Influenza virus vaccine .
U
Vaccine D .
Y
.
CC Interferon .
F
Antiviral . .
Y
.
0 Irbesartan
2
Isoniazid .
U
Antimycobacte riu P D .
Y
.
2 Isoxicam F D Y
2 Itraconazole Sporanox . Antifungal P D .
Y
.
.
2
Ketoconazole Nizoral F Antifungal P D .
Y
.
2
Ketoprofen Orudis . NSAID F D .
Y
.
2 Ketorolac Toradol . Analgesic P D .
Y
.
.
2 Lepirudin   G F R Y
2 Levamisole Ergamisol F Oncology F D .
Y
.
2 Levofloxacin U P D Y
2 Levonorgestrel U P D
CC Levothyroxin Synthroid . Thyroid . .
Y
.
CC Liothyronine Cytomel, Triostat . Thyroid . .
Y
.
2 Lornoxicam F F D Y
0 Losartan
2 Lovastatin Mevacor U. Lipid Rx P D .
Y
.
2 Low Molecular Weight Heparin G F R Y
.
Level of interaction: 1 = Strong, 2 = Moderate, 3 = Mild, CC = Need update. Mechanism of interaction: A = Absorbtion, B = Clearance, C = Induction, D = PB replacement, E = Platelet aggregation, F = Metabolism alteration, G = Additive, H = Decrease synthesis, M = Miscellaneous, U = Unknown. Documentation E= Exellent, G = Good, F = Fair, P = Poor. . Onset of interaction ( R = Rapid, D = Delay}, Change Warfarin dosage change. Increase INR. Decrease INR

 

Level
Generic
Brand Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
2 Meclofenamate Meclomen E P D Y
2 Medroxyproges terone P D Y
2 Mefenamic acid Ponstel E . P D .
Y
.
2 Meloxicam E P D Y
0 Meprobamate Miltown, Equagesic, Equanil . Antianxiety . .
.
Y
2 Mercaptopurine U P D Y
2 Mesalamine U P D Y
2 Mestranol U P D
2 Methandrosteno lone U G D Y
CC Methimazole Tapazole . Thyroid Rx . .
Y
Y
CC Methyldopa Aldomet . Antihypertensive . .
Y
.
CC Methylphenidate Ritalin . CNS stimulant . .
Y
.
2

Methyl Salicylate

. F NSAID F D .
Y
.
2 Methylpredniso lone U F D Y Y
2 Methyltestoste rone U G D Y
0 Metolazone
2
Metronidazole Flagyl F Antiparasite F D .
Y
.
2
Miconazole Monistat B,D Antifungal F D .
Y
.
CC2 Mineral oil P ? ?
2 Minocycline U P D Y
2
Mitotane Lysodren F Oncology P D .
Y
.
2 Moricizine HCL Ethmozine U Antiarrhythmic P D .
Y
Y
2 Moxalactam E P D Y
2 Moxifloxacin U P D Y
.
2 Nabumetone D.E F D Y
2 Nafcillin Unipen F Antibiotic F D .
.
Y
2 Nalidixic acid NegGram D Antibiotic P D .
Y
.
1 Nandrolone U P D
2 Naproxen . E NSAID P D .
Y
.
2 Neomycin . U Antibiotic P D .
Y
.
2 Nilutamide F P D Y
2 Nimesulide U P D Y
1
NSAID

(Naproxen) Aleve, Naprosyn, Anaprox. (Ketoprofen) Orudis, Actron. (Ibuprofen) Advil, Motrin, Nuprin, Medipren, Excedrin IB, Haltran, Midol 200, Pamprin-IB, Trendar, Rufen. Catafram, Clinoril, Daypro, Dolobid, Feldene, Indocin, Lodine, Nalforn, Naplelan, Oruvail, Ponstel, Relafen, tolectin, Tradin, Voltaren,

. NSAID . .
Y
.
2 Norelgestromin U P D Y Y
2 Norethindrone U P D Y Y
2. Norfloxacin Chibroxin, Noroxin U Antibiotic P D .
Y
.
2 Norgestrel U P D Y Y
2 Nortriptyline A,F F D Y
.
2 Ofloxacin Floxin U Antibiotic P .D .
Y
.
2 Olsalazine Dipentum . Colitis Rx P . .
Y
.
2
Omeprazole Prilosic
F
Ulcer Rx, proton P D .
Y
.
3 Orlistat P
2 Oxandrolone U F D Y
2 Oxaprozin Daypro E NSAID P D .
Y
.
2 Oxymetholone . U . G D .
Y
.
2 Oxyphenbuta zone D,F G D Y
2 Oxytetracycline U P D Y
.
Level of interaction: 1 = Strong, 2 = Moderate, 3 = Mild, CC = Need update. Mechanism of interaction: A = Absorbtion, B = Clearance, C = Induction, D = PB replacement, E = Platelet aggregation, F = Metabolism alteration, G = Additive, H = Decrease synthesis, M = Miscellaneous, U = Unknown. Documentation E= Exellent, G = Good, F = Fair, P = Poor. . Onset of interaction ( R = Rapid, D = Delay}, Change Warfarin dosage change. Increase INR. Decrease INR

 

Level
Generic
Brand Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
1 Papaya P D Y
CC Paraldehyde . . . . .
.
Y
2 Paroxetine Paxil U Antidepressant P D .
Y
.
CC3
Penicillin G, IV . . Antibiotic . .
Y
.
Pentobarbital Nembutal . Barbiturate . .
.
Y
Pentoxifylline Trental . . . .
Y
.
2 Perphenazine/ Amitripdtyline U P D
2 Phenobarbital Donnatal F Barbiturate E D .
.
Y
2
Phenylbutazone .
F/D
Gout Rx E D .
Y
.
2
Phenytoin Dilantin
D,F
Anticonvulsant F D .
Y
Y
2

Phytonadione

E D Y
0 Pioglitazone
Piperacillin Pipracil, Zosyn . Antibiotic . .
Y
.
2 Piracetam U P D Y
.
Piroxicam Feldine E NSAID F D .
Y
.
2 Pirozolac E P D Y
2 Pirprofen E P D Y
0 Pravastatin
Prednisone . . Steroid, adreno . .
Y
Y
2 Primidone Mysoline F Anticonvulsant G D .
.
Y
2
Propafenone Rhythmol
B
Antiarrhythmic F D .
Y
.
2
Propoxyphene Darvon U Analgesic P D .
Y
.
2 Propranolol Inderal U Beta blocker P D .
Y
.
2 Propyphenazone E P D Y
CC Propylthiouracil .
K
Thyroid Rx . .
Y
Y
2 Proquazone E P D Y
2 Protriptyline A F D Y
2 Quetiapine F P D Y
0 Quinapril
2
Quinidine . . Antiarrhythmic F D .
Y
.
2 Quinine G P D Y
CC
Quinolones . . . . .
.
.
2 Raloxifene P R
2 Ranitidine Zantac F Ulcer, H2 blocker F D .
Y
2 Reteplase G F R Y
2 Rifabutin G D
2
Rifampin Rimactane, Rifadin F Antimycobacte rium E D .
.
Y
2 Ritonavir F F D Y
2 Rofecoxib Vioxx U Cox 2 inhibitor P R .
Y
.
2 Roxithromycin F P D Y
2
Salicylates . E NSAID F D .
Y
.
2 Saquinavir F P D Y
2 Secobarbital Seconal F Barbiturate E D .
.
Y
CC Serotonin uptake inh (Serzone) Nefazodone, (Trazodone) Desyrel . Antidepressant . .
.
.
CC Sertraline Zoloft . Antidepressant . .
Y
.
2 Simvastatin Zocor
F
Lipid Rx P D .
Y
.
2 Skullcap E P R Y
0 Sotalol
2
Spironolactone Aldactone
M
. P D .

Y

1 St John's Wort F P D Y
2 Stanozolol Winstrol U. . F D .
Y
.
2 Streptokinase Streptase G Antithrombotic P D .
Y
.
2
Sucralfate Carafate A Ulcer Rx F D .
.
Y
2 Sulfamethizole . . Antibiotic P D .
Y
.
2 Sulfamethoxa zole Bactrim, Septra D,F Antibiotic G D .
Y
.
CC
Sulfapyrazone Anturane . Antiplatelet . .
Y
.
CC Sulfasalazine Y
2 Sulfipyrazone E D Y
2 Sulfisoxazole Gantrisin D,F Antibiotic F D .
Y
.
CC2
sulfonamides .
F/D
Antibiotic . .
Y
.
2 Sulindac Clinoril E NSAID F D .
Y
.
2 Sulofenur U P D Y
2 Suprofen E P D Y

 

Level
Generic
Brand Name
Mecha nism
Class
Doc
On set
Cha nge
Inc
Dec
AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AA AA AA AA
CC2
sulfonamides .
F/D
Antibiotic . .
Y
.
2 Sulindac Clinoril E NSAID F D .
Y
.
2 Sulofenur U P D Y
2 Suprofen E P D Y
2 Sulfamethizole . . Antibiotic P D .
Y
.
2 Sulfamethoxa zole Bactrim, Septra D,F Antibiotic G D .
Y
.
CC
Sulfapyrazone Anturane . Antiplatelet . .
Y
.
CC Sulfasalazine Y
2 Sulfipyrazone E D Y
2 Sulfisoxazole Gantrisin D,F Antibiotic F D .
Y
.
CC2
sulfonamides .
F/D
Antibiotic . .
Y
.
2 Sulindac Clinoril E NSAID F D .
Y
.
2 Sulofenur U P D Y
2 Suprofen E P D Y
1
Tamoxifen Nolvadex
U
Ondology F D .
Y
.
2 Tamsulosin P D ? ?
CC Telmisartan P D  
CC Temafloxacin
2 Tenidap D P D Y
2 Tenoxicam E P D Y
CC Terbinafine U F D
2 Testosterone U F D Y
2
Tetracyclines (Doxycycline) Vibramycin U Antibiotic P D .
Y
.
CC3
Thiazide diuretics . . Diuretic . .
.
.
CC2
Thioamines . . . . .
Y
.
CC3
Thiopurines . . . . .
.
.
2
Thyroid hormones . Vit K Thyroid G D .
Y
.
2 Tiaprofenic Acid E P D Y
2 Tibolone U P D Y
CC Ticarcillin Ticar, Timentin Antibiotic . .
Y
.
2 Ticlopidine Ticlid
E,F
Antiplatelet P D .
Y
.
2 Tobacco F P D Y Y
CC0 TolbutamideAAA Orinase Diabetic  
2 Tolmetin E P D Y
2 Tolterodine F P D Y
2 Toremifene U P R Y
CC t-PA . G Antithrombotic R
Y
.
2 Tramadol U P D Y
2 Trastuzumab U P D Y
CC
Trazodone Desyrel Antidepressant
.
CC Tricyclic antidepressant Elavil, Sinequan, Tofranil Antidepressant
Y
.
CC Trimethoprim-sulfameth Bactrim, Septra
F
Antibiotic
Y
.
2 Trimipramine A,F F D Y
2 Troglitazone F P D Y
 
.
Urokinase Abbokinase . Antithrombotic
Y
.
.
2 Valdecoxib F F D Y
CC3
Valproic acid Depakene, Depakote, Depacon
D
Anticonvulsant
Y
.
0 Valsartan
2 Vancomycin U F D Y
Vitamin A U P D Y
CC Vitamin C, high dose . . Vitamin
.
Y
2
Vitamin E . U Vitamin P D
Y
.
1
Vitamin K . Vitamin
.
Y
   
2 Zafirlukast F P D Y
2 Zileuton B P D Y
2 Zomepirac E P D Y
Zotepine U F R Y
.
Level of interaction: 1 = Strong, 2 = Moderate, 3 = Mild, CC = Need update. Mechanism of interaction: A = Absorbtion, B = Clearance, C = Induction, D = PB replacement, E = Platelet aggregation, F = Metabolism alteration, G = Additive, H = Decrease synthesis, M = Miscellaneous, U = Unknown. Documentation E= Exellent, G = Good, F = Fair, P = Poor. . Onset of interaction ( R = Rapid, D = Delay}, Change Warfarin dosage change. Increase INR. Decrease INR